Проектът има за цел да проучи как поведението на потребителите и търговските практики променят ролята на даването на съгласието за обработване на личните данни. Доколкото потребителското съгласие е основна ценност, на която е базирана европейската пазарна икономика, начинът, по който се получава е под въпрос що се отнася до популярните онлайн услуги, в които потребителят сам генерира съдържание (напр. YouTube и Facebook), още повече когато търговският успех на тези услуги зависи от значителното увеличаващото се разкриване на лични данни от самите потребители.