На 20 март 2017 г. във Виена се проведе работен семинар на тема „Изграждане на икономика, основана на данните“. Събитието бе организирано от Европейския институт по право и Американския институт по право с подкрепата на Виенския унверситет. Председателят на Фондация „Право и Интернет“, проф. д-р Георги Димитров, бе българският представител на срещата.

На 10 януари 2017 г. Европейската комисия публикува съобщение във връзка с изграждането на европейска икономика, основана на данни, както и инициира публични консултации на тази тема. Европейският институт по право и Американският институт извършват предварително проучване във връзка с проект, насочен към данните през 21 век като ресурс и стока.

„Способно ли е нашето законодателство да посрещне предизвикателствата?“ бе основният въпрос на изследване по време на дискусиите. Експерти от Европа и САЩ обсъждаха някои от най-основните аспекти в рамките на този контекст. Дебатите имаха за цел да проучат степента, до която съществуващите правни режими стимулират или възпрепятстват икономиката, основана на данни, предизвикателствата и нуждата от ново законодателство.