Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (България)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е създадена през 2004 г. към Министерство на икономиката на Република България. ИАНМСП е правителствена институция и основните й функции са насочени към прилагането на политиката на българското правителство за малки и средни предприятия (МСП).