"От становището на фондацията получих доста отговори. Бях изненадана да науча, че България е от държавите, която е с много по-рестриктивни мерки от наложените от Международния комитет за защита от нейонизиращи лъчения".

Тя обясни, че този комитет дава препоръчителни лимити, а България има още по-ограничаващи. "България е от държавите, които се грижат за евентуални неприятни ефекти върху човешкото здраве", допълни тя.

"Експертите ни казват, че няма заплаха за човешкото здраве, защото радиочестотният спектър, в който ще се използват 5G технологиите, няма да бъде по-различен от този, който се използва и за досега съществуващите технологии".

Може да гледате цялото интервю тук.