Доц. д-р Даниела Илиева-Колева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, участва в световно признатото събитие TED, което тази година се проведе във Варна.

TEDx обединява хора, споделящи опит и вдъхновение чрез програмата за местни, самостоятелно организирани събития, изградени около TED прожекции и презентации на живо.

Доц. д-р Даниела Илиева-Колева се включи с вдъхновяваща презентация по темата „Успехът е начин на мислене“. Тя събира и синтезира знанията си в области като НЛП, коучинг, личностно развитие, със собствения си опит като коуч и НЛП терапевт, за да представи на публиката ясна формула за успеха.

Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е сертифициран трейнър по Невро-лингвистчино програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг. Тя е експерт по презентационни умения и публична реч, придобила образователна степен доктор с разработка на тема „Методика за усъвършенстване на презентационни умения“.

Професионален трейнър-консултант по бизнес етикет и протокол, доц. Илиева-Колева е сертифицирана от EUROPROTOCOL – Европейското Училище за Протокол. Профилът ѝ включва богат опит в бизнес коучинг, мениджмънт на бизнес процесите, бизнес комуникации, публични изяви и говорене пред публика, междукултурна комуникация и презентационни умения.