Доц. д-р Даниела Илиева-Колева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, участва в международната конференция ICEIRD 2017.

През последните 10 години ICEIRD се превърна в едно от водещите събития за предприемачество, иновации и регионално развитие в Европа, привличайки учени и практици от цял свят. През последното десетилетие ICEIRD се фокусира върху значението на университетите, индустрията и правителството и тяхната роля за насърчаване на икономически растеж, базиран на иновациите.

Доц. д-р Даниела Илиева-Колева се включи с презентация по темата „Методология за самооценка и кариерно развитие“. Тя събира и синтезира знанията си в области като НЛП (Невро-лингвистчино програмиране), коучинг, личностно развитие, със собствения си опит като коуч и НЛП терапевт.

Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е сертифициран трейнър по НЛП и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг. Професионален трейнър-консултант по бизнес етикет и протокол, доц. Илиева-Колева е сертифицирана от EUROPROTOCOL – Европейското Училище за Протокол. Профилът ѝ включва богат опит в бизнес коучинг, мениджмънт на бизнес процесите, бизнес комуникации, публични изяви и говорене пред публика, междукултурна комуникация и презентационни умения.