Доц. д-р Даниела Илиева-Колева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, стана част от специалното издание „Жената е“ на сп. „Мениджър“.

Изданието включва първата класация на 100-те най-печеливши компании, управлявани от жени. Тя показва колко големи и важни бизнеси се ръководят от нежния пол. Но жени са начело не само на най-големите, но и на средни и по-малки, но много успешни компании.

Представени са 52 интервюта с дами, които ръководят фирми в най-различни браншове. Техните истории дават кураж, воля и амбиция на още много жени да тръгнат по пътя нагоре, преследвайки мечтите си.

Сред тях е интервюто и на доц. д-р Даниела Илиева-Колева, която поема позицията Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ през 2015 г. като част от новата стратегия за развитие на организацията.

Доц. д-р Илиева-Колева е сертифициран експерт по Международен туризъм и хотелиерски мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, и магистърска степен по Маркетинг. Освен това е доктор по Икономика (Социално Управление) и през 2016 г. придобива академичната длъжност доцент по Администрация и мениджмънт на бизнес процеси и бизнес комуникации.