Като продължение на семинара на SecSoft, GUARD (заедно с други проекти) организира още една интересна покана за доклади. Споделете най-новите си резултати от изследвания, като изпратите ръкописа си в специалния брой на Elsevier ComputerNetworks на тема „Нови парадигми за киберсигурност за софтуерно дефинирани и виртуализирани системи“.

Развиващите се бизнес модели прогресивно прекрояват ИКТ услуги и инфраструктури, с нарастваща тенденция на „softwarization“, масово се въвеждат парадигми за виртуализация и плътна интеграция с физическата среда. За съжаление, развитието на парадигмите за киберсигурност не е със същото темпо, което води до съществени проблеми в решенията, способни да защитят новите системите, които се борят с развиващия се пейзаж на кибер заплахите.

Традиционните подходи за сигурност, на които организациите отдавна разчитат за защита на своите мрежи, вече не са в състояние да осигурят достатъчно гаранции за сигурност срещу бързата ескалация на напредналите постоянни заплахи и многовекторни атаки. Нарастващата сложност на кибер атаките спешно изисква по-голяма корелация в пространството и времето и по-висока степен на координация между различните механизми за сигурност.

Целта на този специален брой на компютърната мрежа Elsevier на тема „Нови парадигми за киберсигурност за софтуерно дефинирани и виртуализирани системи“ е да събере нови парадигми и подходи за осигуряване на организации на подходяща ситуационна информираност във връзка със заплахите за киберсигурност, както и бързото откриване на ефективни методи за реакция при сложни кибератаки. Крайният срок за подаване на ръкописи е 1 август 2020 г.

За повече информация относно поканата за доклади, препоръчани теми и указания за подаване, моля, посетете уебсайта на Elsevier.

Гост редактори

FulvioValenza, Politecnico di Torino, Италия

Matteo Repetto, CNR-IMATI, Италия

Stavros Shiaeles, Университета в Портсмут, Великобритания

Повече информация тук: https://guard-project.eu/2020/05/25/call-for-paper...