Дискусия за АСТА с участието на д-р Георги Димитров, председател на фондация “Право и Интернет”, Георги Брашнаров и Явор Джонев от Българската асоциация на софтуерните компании.