Kent County Council (Великобритания)

Kent County Council е един от най-големите окръжни съвети в Англия. Той е отговаря за предоставянето на повече от 300 публични услуги като образование, транспорт, стратегическо планиране, служби за спешна помощ, обществената безопасност, социални услуги и изхвърляне на отпадъци.