Kerry County Council (Ирландия)

Окръжен съвет Кери е един от 31-местни власти в Ирландия. Географски Кери е в югозападната част на Ирландия и Окръжен съвет Кери е най-западна община на ЕС. Съветът разполага с широка гама от законови функции и предоставя широка гама от обществени услуги, включително проектиране на инфраструктурата и поддръжката, социални и други жилищни услуги, планиране и икономическо развитие, услуги в общността, екологични услуги, библиотечни услуги, противопожарни услуги и има обичайните корпоративни функции на всеки среден или голям обществен орган.