Knowledgebiz

Knowledgebiz е португалска компания за иновации и консултации с сферата на информационните системи. Основна цел на организацията е да предоставя иновативен дизайн и реализация на инфомационни системи.

Екипът специализира в развитието на стратегии за оперативна съвмествимост и информационна интеграция чрез иползването на установени и нови стандарти, ителигетно моделиране на отворени платформи, архитектури и инструментариуми за подкрепа и ускоряване на осъществяването и възприемането на уеб-базирана електронна обмяна на данни чрез използване и интегриране на стандарти и „де факто“ стандарти като UN/EDIFACT, ISO/STEP, XML, IDL и други.

Knowledgebiz осъществява дейност и по предоставяне на решения за електронно обучение за повишаването на капацитета на служителите на различни компании.

Компанията е сред пионерите в Португалия по отношение на осигуряване на оперативна съвместимост на различни индустрии и икономически сектори като архитектура, строителство, инжинерство.