Koç University (Турция)

Koç University е основан през 1993 г. като частен университет с нестопанска цел в Истанбул, Турция. От създаването си, Koç University се превърна в един от водещите университети в Турция, отличаващ се със забележителни приноси към повишаване на образованието, знанията и услугите в страната и извън нея.