Адв. Десислава Кръстева, старши експерт във Фондация „Право и Интернет”, ще участва като лектор на тема „Предизвикателства, свързани със защитата на лични данни при използването на cloud услуги” на конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“, организирана от Комисия за защита на личните данни и Българска асоциация за управление на хора.