На 19 - 20 септември 2013 г. в Брюксел ще се проведе конференция на тема "Разследване посредством интелигентни системи за наблюдение. Предизвикателства и възможности". Участниците, които искат да присъстват на конференцията могат да се регистрират тук.