Koninklijke KPN N.V. (Нидерландия)

KPN свързва хората и бизнеса чрез мрежа, квалифицирани служители и доставчици. Кибер сигурността е съществена част от тяхната стратегия. Като водещ доставчик на интегрирани ИКТ услуги на холандския пазар и претендент в белгийския пазар на мобилни услуги, те играят важна роля в оформянето на пазара.