Смесената мобилност в Целе, Словения беше успешно проведена между 23 и 27 август.

Всяка партньорска организация изпрати един ментор и 3 наставлявани, които участваха в сесиите на живо. Последните представляваха комбинация от теоретични и практически упражнения, основани на уменията и компетенциите, очертани в EMPLOY Наръчника за умения и компетенции. Освен това сесиите бяха излъчвани и онлайн чрез акаунтите на проекта в социалните медии.

През цялата седмица в Целе приемащата организация MCC беше подготвила различни игри и дейности, за да приложи теоретичната част на практика. Целта на обученията беше да подготви участниците за навлизането им на пазара на труда.

В края на смесената мобилност наставляваните получиха сертификати Youthpass.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.