Тази седмица Консорциумът стартира уебсайта iCare, на който можете да намерите повече за целите на проекта, партньорите, предстоящите резултати и ресурси.

Следващите стъпки в разработването на технологичните решения на iCare са свързани с разработването на E-Platform (електронна платформа) и AI chatbot (чатбот, базиран на изкуствен интелект), който ще предостави на децата и родителите достъп до съответната информация и насоки.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма „Правосъдие“ в рамките на договор № 101007436.