На 2-3 октомври 2009 г. в гр. Поморие се проведе четвъртата среща по проект "Консултативен форум на районните съдилища".

На форума като гост лектор взе участие д-р Георги Димитров, председател на Център по право на информационните и комуникационни технологии (ЦПИКТ) към фондация „Право и Интернет”. Д-р Димитров говори за правните аспекти на събирането, обработката и публикуването на лични данни за целите на органите на съдебната система и представи анализ на правните проблеми, произтичащи от становището на Комисията за защита на личните данни до съдебната власт относно приложението на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната власт (07.05.2009). Анализът е изготвен от експерти на ЦПИКТ специално за нуждите на проекта.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет".

Повече информация за проекта, можете да намерите тук.