През май 2017 г. в Малта се проведоха последователно кръгла маса в рамките на работен пакет 4 и работна среща на консорциума. Екипът на Фондация „Право и Интернет“ взе участие в двете събития.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.