Три различни стъпки могат да предприемат управителите на електронни магазини у нас, за да защитят правата си в отговор на „свръхзащитата“ на купувачите, наложена със Закона за защита...