Нашият ръководител на отдел "Права на човека", Деница Кожухарова, участва като лектор в обучителната седмица в Киргизкия технически университет (КТУ), която беше проведена в рамките на проекта FORMOBILE (От мобилните телефони до съда - верига за цялостно изследване на мобилни устройства в рамките на наказателното разследване). По време на това събиетие пред студентите от КТУ беше представено въведение в мобилните доказателства. Г-жа Кожухарова говори относно етичните и правни аспекти и за това как човешките права следва да се спазват при разследвания, използващи мобилни доказателства.