Членовете на екипа на EVIDENCE взеха участие на Извънредното общо събрание в Рим на 20 и 21 май 2014 г. - събитие организирано в рамките на проект MAPPING. Членовете на екипа на EVIDENCE се включиха в обсъжданията, особено тези по темите за поверителност, сигурност и наблюдение - ключови проблеми, свързани с изследването по проекта и бъдещите дейности по него.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.

MAPPING (www.mappingtheinternet.eu) е проект, финансиран от ЕС, от създаден около основната идея да мобилизира широк спектър от заинтересувани страни и участници и да ги включи в дискусия, съсредоточена в три допълващи се области: Поверителност, Права на интелектуална собственост и Интернет управление.