На 22 и 23 ноември 2017 г. партньорите по проект MAPPING се събраха в Брюксел, за да обсъдят изработването на пътна карта за устойчивост на проекта в рамките на седмия работен пакет, координиран от Leibniz University Hannover.

Целта на семинара бе да се съберат практически идеи за определяне на основните въпроси в пътната карта, както и за предоставяне на практически действия, които да отговорят на тези въпроси. Семинарът се проведе на групови сесии по основните за проекта MAPPING идеи:

- Наблюдение и управление на интернет

- Онлайн решаване на спорове

- Поверителност и нов фокус върху неприкосновеността на личния живот и защитата на лични данни

- Киберсигурност и киберпрестъпност

- Open Innovations в областта на правата върху интелектуалната собственост

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.