Радваме се да ви съобщим, че Фондация ,, Право и Интернет'' сключи Меморандум за разбирателство с Академия на Министерството на вътрешните работи.

Вярваме, че това е началото на успешно сътрудничество в различни активности свързани с изгаждането на капацитет и дейности свързани с обучения.