Една от основните задачи на проекта E-PROTECT е да разработи и популяризира авторска методология за оценка на нуждите на деца жертва на престъпление. Методологията е изготвена осланяйки се проучванията на работещи добри практики, направени от екипа по проекта.

По този повод, Фондация „Право и Интернет“ организира събития в четири града у нас – София, Пловдив, Варна и Бургас. Събитията са отворени за всички специалисти, които проявяват интерес към методологията и нейното приложение в работата с деца жертви.

За повече информация и регистрация, може да посетите сайта на проекта.