Партньорите по проекта NESTOR се срещнаха в София на 22-ри и 23-ти юни, за да проведат междинната среща.

По време на двудневната среща, консорциумът обсъди резултатите от изследванията, реализирани в рамките на WP2, и уреди някои въпроси свързани с мениджмънта. Освен това партньорите от E.E.T.A.A. представиха гръцката версия на инструментите за обучение и споделиха някои идеи за бъдещото им пилотиране.

Обсъдени бяха дейностите по разпространението на резултатите, както и планирането на предстоящите информационни дни.

Проектът се изпълнява по програма "Еразъм+" на Европейската комисия.