На 7 май 2019 г. в гр. Гранада, Испания се проведе междинна среща на партньорите по проект MIICT.

Екипът обсъди постигнатите до този момент резултати, както и разпредели задачите за следващите месеци.

Сътрудничеството на представители на академичната общност, индустрията и частния сектор в развитието на електронни услуги ще се осъществи в подобрено предоставяне на услуги, демонстрирано чрез пилотиране в ЕС. MIICT се стреми да предостави на мигранти и бежанци достъп до ключови обществени услуги, а публичните органи и неправителствения сектор – да оправомощи да се възползват от тези технологични решения.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.