Двудневна международна конференция посветена на „Облачните структури и защитата на информацията” се провежда в шуменския факултет на Националния военен университет. Във форума с 38 доклада и 8 презентации ще се представят 45 участници от Академията на вътрешните сили на Словакия, Държавната комисия за сигурност на информацията, Комисията за защита на личните данни и МО.