На 8 юли се проведе международна конференция по проект Blend-IN, на която лектори от младежки организации в Гърция участваха в дискусия за междукултурното управление и комуникация, както и за професионалното развитие на младежките организации.

Участващите младежи и представители на младежките организации бяха запознати с различните функционалности и характеристики на симулационната платформа, наръчника и форума, разработени в рамките на проект Blend-IN. Нашият ключов говорител Стелиос Маридакис, генерален секретар на Националния младежки съвет, подчерта значението на участието в младежки обмени и други дейности, насочени към обединяване на младите хора от различни култури. В допълнение, нашият лектор Никос Папакостас, съосновател на организацията Inter Alia, говори за професионалното развитие на младежките организации и за голямото значение на междукултурното управление.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.