На 30 март 2012 г. в хотел Шератон, София, зала „Рила” ще се проведе международна кръгла маса Bulgarian ICT Watch: "Българският ИКТ износ - залог за икономически растеж". Организатори на кръглата маса са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Ай Си Ти Медиа, с партньорството на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и SeeNews - know to see.

За повече информация: http://workshop.idg.bg/?&lang=bg