На 25 и 26 ноември във Факултета по социална информатика в Mykolas Romeris University във Вилнюс, Литва, ще се проведе международна научна конференция „Социални технологии’10: предизвикателства, възможности, решения”.

Международната конференция е фокусирана върху концептуалния дизайн, методологическите основания и практическото реализиране на социален софтуер за управление на устойчивото развитие и дългосрочната ефективност, повишаваща социалните макро и мега системи. Ще бъдат представени основните направления на социалните технологии в сферите на организационното управление, самоуправлението и администрацията, поддържане на иновацията, разпространение на лидерство и сътрудничество, изследователска методология и моделиране на социалните феномени. 

За допълнителна информация и регистрация посетете следния адрес: www.sif.mruni.eu