Международни електронни доказателствени средства

Подзаглавие: -

Автор: Колективен труд под редакцията на С. Мейзън

Година на издаване: 2008
Издателство: Британски институт за международно и сравнително право
ISBN: 978-1-905221-29-5
Обем: 1002 страници
Формат: А5

Анотация

Все по-голям брой граждански и наказателни дела включват предоставянето на цифрови доказателства с международен характер. Електронните доказателствени средства оказват влияние във всеки аспект на правото, включително договорно, трудово, семейно, наказателно, поземлено право и право на интелектуалната собственост; в крайна сметка няма сфера на правото, която да не е включена и електронните доказателства придобиват все по-голяма значимост с повсеместното използване на интернет и световната мрежа. Очевидно е, че престъпниците и терористите използват електронната среда за кражби, изнудване и злоупотреба с малолетни в международен мащаб. Освен това, и държавните, и търговските организации разчитат до такава степен на електронната среда, че тя придобива критично значение не само за бизнеса, но и за оцеляването на държавата като цяло. Книгата представя очерк на материалното право на доказателствата, тяхната допустимост и разкриване, както и на процесуалните изисквания в държавите, включени в анализа.

Website: www.biicl.org


Българско участие:

Димитров, Г., Кръстева, Д., Електронни доказателства в България, Глава 6. Международни електронни доказателствени средства.

 

Книгата е достъпна само на английски език.