Министерство на вътрешните работи (Испания)

Министерство на вътрешните работи (Испания)

Министерството на вътрешните работи (MIR) е ведомство на правителството на Испания, което отговаря за обществената сигурност, защитата на конституционните права, ръководството на правоприлагащите органи, националната сигурност, имиграционните въпроси, затворите, гражданската отбрана и безопасността на движението по пътищата.