Mira Technologies Group S.R.L. (Румъния)

Mira Technologies Group е с ограничена отговорност румънска компания с частен капитал, част от група от компании на Mira, специализирана в предоставянето и интегриране на високотехнологични системи за пазари за сигурност и телекомуникации.