Миналата седмица на 13 октомври, партньорите проведоха последната транснационална среща по проекта DEEP.

Като част от дневния ред, всеки интелектуален продукт беше представен заедно с постигнатите резултати. Освен това партньорите обсъдиха възникналите проблеми в процеса на имплементиране и как са успели да ги решат.

Бяха взети предвид и събитията за разпространение на резултатите. Във връзка с тях организациите, които вече са ги провели, споделиха своя опит, докато другите обясниха как предвиждат да ги осъществят до края на DEEP.

Дейностите по разпространение, осигуряване на качеството и цялостното бъдеще на проекта бяха обсъдени в края на срещата заедно с неговото предстоящо отчитане.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.