Международният семинар по проект INNOCENT в Братислава бе динамично, ползотворно и вдъхновяващо събитие. Работният семинар приветства адвокати, съдии и прокурори от Чехия, Хърватия, България, Словения, Румъния, Полша и Словакия.

Събитието започна с лекция на д-р Анже Ербежник от Научноизследователския център в Копер и Европейския парламент, който сподели информация за новия регламент на ЕС за електронните доказателства, а по-конкретно относно Европейските заповеди за предоставяне и запазване на доказателства.

След тази сесия, д-р Анже Ербежник и съдия Мартин Янчар от Окръжния съд в Любляна и Научноизследователския център в Копер представиха проекта на Инструментариума за работа с електронни доказателства и тяхната допустимост, който екипът на проекта ще финализира въз основа на обратната връзка от участниците в семинара.

Следващият в редицата от лектори бе Ян Колуш, преподавател и юрисконсулт в CESNET - най-големият интернет доставчик в Чешката република. Той представи някои от най-големите кибератаки срещу чешката здравна система, обясни въздействието на тези атаки и начините за реакция и предотвратяване.

Накрая Ян Кралик от Програмното бюро по киберпрестъпност на Съвета на Европа (C-PROC) направи преглед на Конвенцията от Будапеща за киберпрестъпността и описа действията на Съвета на Европа в областта на киберпрестъпността и електронните доказателства.

По време на следобедните сесии екипът на INNOCENT организира обмяна на мнения във формат "световно кафене", на която участниците споделиха ценни идеи и най-добри практики и разгледаха важни теми като запазване на данни и протоколи за търсене. След това констатациите от всяка тематична маса бяха представени на пленарната сесия.

Запишете си датата на заключителната конференция на проекта INNOCENT- 18-ти април 2024 г., която ще се проведе на в Прага!

Следете социалните мрежи на проекта, за да научите как да се включите в заключителното събитие: