Специалният докладчик към ООН по въпросите за неприкосновеност и проект MAPPING, реализиран с подкрепата на Европейския съюз, организират обществени обсъждания относно нови международноправни мерки, целящи подобряването на защитата на неприкосновеността на личността в ерата на всеобхватно наблюдение.

В тази връзка, проект MAPPING разработва меки мерки като препоръки, служещи като модел за разработване на национални мерки или дори законодателство чрез въвеждането на многостранен международен договор, касаещ наблюдението.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.