На 9-10 май 2019 г. представители на 19 различни организации (правоприлагащи органи, академични организации, индустрия, неправителствени организации) от 15 държави се срещнаха в Митвайда, Германия, за да стартират проекта FORMOBILE, финансиран от ЕС.

Целта на проекта е е да се създаде цялостна верига за съдебно разследване, насочена към мобилни устройства. За постигането на този резултат ще бъдат преследвани три основни цели. Ще бъдат разработени нови инструменти, които включват придобиване на досега недостъпни мобилни данни, отключване на мобилни устройства, както и декодиране и анализ на мобилни данни. Въз основа на дефиниранираните изискванията на правоприлагащите органи и в съответствие с правните и етичните въпроси ще се разработи нов стандарт за съдебно изследване на мобилни устройства.

На двудневното събитие присъстваха повече от 40 души, които прекараха първия ден от срещата, преглеждайки целите и структурата на проекта, включително управлението, вътрешните процедури, външните консултативни съвети и участието на правоприлагащите органи. Първият ден беше посветен на представянето на партньорските организации - техния опит, роля в проекта и персонала, участващ в проекта FORMOBILE. Партньорите разгледаха специфичните задачи и подходи на всеки от работните пакети на втория ден от събитието.

Като ръководител на работен пакет, Фондация "Право и Интернет" бе представена от Деница Кожухарова и Калина Русева.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 832800