Национална полиция Гърция

Националната полиция на Гърция е правоприлагаща агенция в съответствие със Закон № 2800/2000, чиито основни цели включват:

  • поддържане на социалното развитие и мира и реда, което включва безопасността на движението и общите полицейски отговорности.
  • предотвратяване и пресичане на престъпления, както и защита на държавата и демократичната форма на управление в рамките на конституционния ред, мисия, която включва и прилагането на обществената и държавната политика за сигурност

Гръцката полиция се състои от централни и регионални служби. Главната дирекция на гръцката полиция е върховният орган на тези служби. Нейните усилия са насочени към изпълнение на мисията на силите в рамките на политиката на Министерството на вътрешните работи. Поради тази причина тя планира, ръководи, контролира и следи дейността на своите служби и осигурява необходимите условия за упражняване на правомощията си.