На 25.04.2023 г. в гр. Варна, 26.04.2023 г. в гр. Бургас, 27.04.2023 г. в гр. Пловдив и 04.05.2023 г. в гр. Велико Търново, Фондация „Право и Интернет“ бе домакин на национален семинар на тема: Теоретични и практически аспекти относно доказателствената стойност на електронните доказателства, тяхната достоверност и допустимост пред Съда.

Събитието се организира в рамките на проект INNOCENT, насочен към процесуалните права на обвинените и подсъдими лица, правото им да бъдат считани за невиновни до доказване на противното, и как то следва да се прилага в контекста на използване на електронни доказателства.

Обучението се проведе съвместно с Апелативен съд Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново и с лектори – съдия Ангелина Лазарова, адв, д-р Гергана Върбанова, адв. Богдан Петров и д-р Александър Кирков. Общият брой на участниците бе 114 души от юридическата общност в съответния апелативен район.

По време на обучението бяха обсъдени следните въпроси:

  • съществуващата нормативна уредба при използване на електронни доказателства в наказателния процес в България, както и добри практики, установени в практиката на ЕСПЧ и СЕС.
  • защита на презумпцията за невинност и други права и гаранции при използването на електронни доказателства.
  • оценка на електронни доказателства от вещо лице. Приложимост и допустимост на електронните доказателства в съда.
Проектът INNOCENT се координира от Фондация "Право и Интернет" и се осъществява с подкрепата на програма Правосъдие (2021-2027) на Европейската комисия по договор за изпълнение № 101056685.