National Center for Scientific Research „Demokritos” (Гърция)

Лабораторията за интегрирани системи е част от Института по информатика и телекомуникации, един от петте институти на Demokritos. Лабораторията е натрупала значителен опит и активно участва в много области на информационните технологии и телекомуникациите, включително ГИС, базирани на местоположението услуги и мобилни базирани на местоположението услуги (включително планиране на пътуването), външно и вътрешно позициониране и проследяване, 3D моделиране и реконструкция, интелигентно извличане на информация и обработка, мулти-сензор синтез на данни, сигурността на мрежите, софтуерно инженерство с акцент към автоматичен потребителски софтуер, средства и хора чрез биометрични данни и свързаните с тях приложения и услуги, както и хибридна телекомуникационна и DVB мрежи.