National Council for Voluntary Organisations (Великобритания)

Националният съвет за доброволческите организации е орган за доброволческия и общностен сектор в Англия. Съветът работи за подпомагане на доброволческия и общностен сектор и да се създаде среда, в която независимото гражданско общество да може да процъфтява. В него членуват в повече от 12,000 доброволчески организации. Те варират от големи национални органи за обществени групи, доброволчески центрове и агенции за развитие, работещи на местно ниво.