National University of Ireland, Galway (Ирландия)

Националният университет на Ирландия е един от водещите университети в Ирландия. Той има забележителна репутация за върхови научноизследователски постижения в областта на изкуствата, социални науки, бизнес, обществен ред и закон, инженерство и информатика, медицина, медицински грижи и науки. В началото на 2015 г. университета формира Национален център за научни изследвания за сигурност, пресичаща се група от изследователи в областта на социалните науки, икономика, природни науки, инженерство и ИТ с опит в областта на научните изследвания и иновациите за сигурност. Центърът се стреми да развие мултидисциплинарни решения и интердисциплинарни перспективи в областта на сигурността и обществото. Социалните учени, участващи в изследователския център имат очевиден опит в крайното радикализиране, терористична пропаганда и социалните медии.