На 13 ноември 2012 г. в хотел Шератон, гр. София ще се проведе 8-мото издание на Националната конференция по електронно образование. В осмия форум ще се търсят новите проявления на е-образованието, новите перспективи за прилагането на иновациите в реалния обучителен процес, ще се разглеждат ползите от е-учебниците за учителите и учениците, ще се проучват възможностите за интегриране в образованието на всички групи от обществото чрез нови технологични методи.

За допълнителна информация, натиснете тук.