Фондация „Право и Интернет“ има удоволствието да отправи покана за участие в национални семинари, организирани в рамките на проект „Осигуряване на по-добра закрила на децата жертви на престъпление“ E-PROTECT.

Националните семинари имат за цел да насърчат сътрудничеството между различните експерти, които работят с деца жертви на престъпление и често са тяхна първа точка на контакт. В рамките на проекта се разработва и индивидуална методология за оценка на потребностите на деца жертви на престъпления. Тя ще бъде разработена и верифицирана в рамките на трите национални семинари.

В България ще се проведат общо три събития в съответствие със следнияграфик:

  • Национален семинар по проект Е-PROTECT "Какво е нивото на закрила и подкрепа на деца-жертви у нас?" в Пловдив – 19 ноември 2018 г. За регистрация, моля влезте тук.
  • Национален семинар по проект Е-PROTECT "Какво е нивото на закрила и подкрепа на деца-жертви у нас?" в София – 22 ноември 2018 г. За регистрация, моля влезте тук.
  • Национален семинар по проект Е-PROTECT "Какво е нивото на закрила и подкрепа на деца-жертви у нас?" във Варна – 30 ноември 2018 г. За регистрация, моля влезте тук.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760270.