В новия доклад на проекта iCare можете да научите повече за това как държавите в ЕС се справят със случаите на международно отвличане на деца и прилагат алтернативни методи за разрешаване на конфликти.

Целите на доклада са да се сравнят характеристиките на средствата в държавите, участващи в проекта iCare (България, Италия, Гърция, Германия, Белгия), и в някои други като Нидерландия и Полша относно воденето на дела за международно отвличане на деца и използването на семейна медиация като алтернативен метод за разрешаване на тези конфликти. Освен това докладът сравнява някои аспекти на Хагската конвенция от 1980 г. и Регламент "Брюксел IIа". Накрая, предстоящият Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, и преработеният текст на Регламент "Брюксел IIа" са разгледани накратко в полза на това да се отрази дали предстоящите законодателни мерки ще бъдат в хармония с оценяваните цели.

Можете да свалите доклада, следвайки този линк: https://project-icare.eu/deliverables/