Много често, когато става въпрос за деца жертви на престъпления, има случаи, в които към тях се подхожда с недостатъчно внимание и в противоречие с техните интереси. Правата на децата трябва да бъдат прилагани ефективно за защита на техните най-добри интереси.

За всеки отделен случай, в които правата на децата са нарушени, е необходимо да се подхожда индивидуално и според техните нужди. Тези нужди трябва да бъдат идентифицирани за всяко дете и да се установи кои права са нарушени. Това заедно с необходимостта от подкрепа от близките и предоставянето на адекватна помощ от специалисти в областта на детското правосъдие са от основополагащо значение за изграждане на щадяща за децата система.

Вижте видеата по проекта E-PROTECT, за да разберете повече по темата:

Видео 1 – Права на детето за създаване на щадящо правосъдие

Видео 2 – Оценка на индивидуалните нужди за създаване на щадящо за правосъдие

Видео 3 – Основни елементи на щадящото за децата правосъдие

Проектът E-PROTECT се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 760270. Видеоклиповете са създадени с финансовата подкрепата на ЕС. Съдържанието на тези видеоклипове е отговорност единствено на авторите и по никакъв начин не може да отразява мнението на Европейската комисия.