Националният военен университет „Васил Левски” (Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”), съвместно с Държавна комисия по сигурност на информацията, Дирекция „Сигурност на информацията” към МО, Институт по отбраната към МО, Държавна агенция „Национална сигурност”, Комисия за защита на личните данни и Национална агенция за сигурност „ТЕЛЕПОЛ”, организираха научна конференция на тема „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, 05 - 06 юни 2014 г.

Адв. Десислава Кръстева - старши експерт във Фондация „Право и Интернет”, беше поканена да участва като лектор на тема „Специфики, свързани със защитата на личните данни, при използване на т. нар. „облачни технологии“ в конференцията, обсъждаща сигурността в киберпространството.