Десислава Кръстева - старши експерт във Фондация „Право и Интернет“ взе участие като лектор на тема „Правни предизвикателства при защитата на лични данни” на Първата национална научна конференция „Е-ПРАВО.БГ“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.